5 ไอเดีย สื่อการสอนสมัยใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สภาคณาจารย์สภาพนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจศูนย์ปัญญาทัศน์เพื่อการจัดการศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสารศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. อีกปีสองปี นักเรียนนอกเวียดนามหลายแสนคน จะทยอยกลับไปทำงานที่ประเทศเวียดนาม แล้วไทยจะสู้เวียดนามได้ไหม? ปัจจุบันเทคโนโลยีล้วนก้าวไปไกล และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ…

Read More