แนวโน้มเศรษฐกิจ

ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร กรรมการ กสทช. ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. จากผลของการเมืองที่มุ่งหักล้างกันที่ทําลายความน่าเชื่อถือและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ประเทศไทยไม่ก้าวหน้า ส่งผลต่อโอกาสและความเป็นอยู่ที่ควรดีขึ้นของคนทั้งประเทศ  นี่คือความเห็นของผมที่ให้ไป. ในคลื่นลมทะเลที่ผันผวน กับตันเรือคนใหม่ควรจะมีการเตรียมพร้อมและทบทวนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น ส่งเสริมความแข็งแกร่งทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถผ่านพ้นความท้าทายได้อย่างยั่งยืน. อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง ที่กำหนดจะแถลงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 และ 2567

Read More