อ่านเศรษฐกิจไทยปี 65 โอกาส-อุปสรรค ฟื้นกลับมา Tdri: Thailand Growth Research Institute

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าด้วยบริบทเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยที่แตกต่างจากหลายประเทศ จึงไม่แปลกที่การปรับขึ้นดอกเบี้ยของไทยสู่ระดับปกติ จึงเกิดขึ้นช้ากว่าและไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับต่างประเทศ แต่จะเน้นการดำเนินนโยบายให้เหมาะสมกับบริบทของไทยมากกว่า ซึ่งโจทย์ของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันคือการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องและไม่สะดุด การปรับขึ้นดอกเบี้ยจึงคงต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยขนาดและความเร็วขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อและเสถียรภาพการเงิน แต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ช้าเกินไปจนต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยแรงในภายหลังค่ะ. รวมทั้งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังโควิดยังช่วยสนับสนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การขนส่ง และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่น่ากังวลคือรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในจากการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ยืดเยื้อ ราคาวัตถุดิบสูง และแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้อุตสาหกรรมเหล็กยังประสบปัญหาราคาต้นทุนสูง ซึ่งทั้งการบริโภคและการนำเข้าของผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปต่างหดตัวลง 23% ในตุลาคม 2565 (YoY) ตามข้อมูลจากสลท. มีการใช้คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานหรือให้บริการเว็บไซต์ รวมทั้งมีการใช้คุกกี้อื่น

Read More