สรุปข่าว เศรษฐกิจต้องรู้ ประจำวันที่ Eleven กรกฎาคม 2566

และ แนวทางที่ eight คือ หากจะให้ดีกว่านั้น อัตราดอกเบี้ยควรมีการปรับลดลง ซึ่งช่วยบรรเทาภาระหนี้ของภาคครัวเรือน.

Read More